šta misliš o ADHD i šta može da se preduzme da se smanje simptomi?

Sources:

Pravilan pristup kontroli simptoma ADHD zahteva pažljivo razmatranje više faktora. je na istakao nekoliko ključnih tačaka koje se tiču ishrane, dodataka ishrani i lekova u kontekstu ADHD-a:

 1. Ishrana i šećer: Postoji povezanost između konzumiranja šećera, posebno rafiniranog, i simptoma ADHD. Kod dece, poseban naglasak je stavljen na negativne posledice prekoračenja četiri slatka pića nedeljno. Postoje kontroverze da li konzumacija šećera može izazvati ADHD, ali je sugestija da izbegavanje jednostavnih šećera može znatno poboljšati simptome 1.

 2. Dijetetske promene: U radu sa decom, primetno je da izbacivanje jednostavnih šećera iz ishrane može imati dramatične pozitivne efekte. Pravilna ishrana može značajno smanjiti simptome ADHD-a, do tačke gde neka deca mogu izbegavati lečenje lekovima, ili postepeno smanjivati lekove kako postaju mlađi odrasli 2.

 3. Omega-3 masne kiseline: Suplementacija omega-3 masnim kiselinama pokazala je koristi u smanjenju simptoma ADHD-a. Esencijalne masne kiseline mogu posredovati putem povećanja neurotransmitera dopamina i tako rezultirati amelioracijom simptoma bolesti 1.

 4. Lekovi i tretman ADHD-a: Rana terapija lekovima koji su simpatomimetici (poput metilfenidata i amfetamina) može voditi normalizaciji neuralnih mreža i većoj dopaminskoj transmisiji kasnije u životu, čime se pruža dugotrajna korist čak i nakon prestanka uzimanja leka. Važno je postaviti tačnu dijagnozu ADHD-a i pristupiti sveobuhvatnom tretmanu koji može obuhvatiti lekove, bihevioralnu terapiju i nutritivne smernice 3 4.

  Sugar and ADHD

  Andrew discusses the link between sugar consumption and ADHD, citing a meta-analysis that shows negative outcomes for kids who consume more than four sugary drinks per week. He also talks about the controversy surrounding whether sugar consumption can trigger or cause ADHD. Additionally, he mentions the benefits of omega-3 fatty acid supplementation for ADHD and how it can increase dopamine in the neuropod to dopamine pathway.

  Huberman Lab

  Controlling Sugar Cravings & Metabolism with Science-Based Tools | Huberman Lab Podcast #64
  1
  2
  3
  4

Za sve ove mere, naglašava važnost konsultacije sa kvalifikovanim lekarom pre pravljenja bilo kakvih promena u ishrani, suplementaciji ili lečenju ADHD-a.

RELATED QUESTIONS